Kinh tế
Triển khai công tac phòng chống dịch bệnh Covid-19
BCĐ phòng chống dịch của phường tổ chức công bố Quyết định thành lập các tổ Covid tại cộng đồng triển khai tuyên truyền cho nhân dân áp dụng các biện pháp phòng chống dịch. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Ncovi, Bluezone.
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TÂN DÂN


 


Số: 73/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Tân Dân, ngày 22 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập tổ  giám sát  (COVID - 19) tại cộng đồng khu Thượng Chiểu 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN DÂN

 

Căn cứ Luật tổ chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ công văn số 555/UBND - VP ngày 21/8/2020 của UBND thị xã Kinh Môn về thành lập các tổ giám sát Covid - 19  tại cộng đồng

Xét đề nghị của Trưởng khu Thượng Chiểu, Công chức Văn phòng HĐND- UBND phường,

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1: Thành lập các tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại cộng đồng  khu Thượng Chiểu gồm 15 tổ (có danh sách cụ thể kèm theo);

Điều 2: Tổ Giám sát có nhiệm vụ hàng ngày đi từng ngõ, gõ từng nhà rà từng người. Tuyên truyền vận động, nhắc nhở nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; Giám sát, phát hiện, báo cáo ngay những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Covid - 19 tại từng hộ gia đình. Hạn chế đi ra ngoài đường khi không thật sự cần thiết, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn, và giữ khoảng cách với người, hạn chế tiếp xúc với người bên ngoài…..

 Hỏi, giám sát phát hiện những trường hợp mắc Covid - 19 tại các hộ gia đình qua các biểu hiện như ho, sốt, đau họng, cảm cúm, ốm mệt hoặc đau ngực khó thở, báo cáo ngay qua điện thoại với ban chỉ đạo chống dịch của phường để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm kịp thời.

Hỏi và phát hiện những người đi từ vùng dịch về báo cáo ngay với chính quyền phường để trợ gúp truy vết F1, F2 khi có ca bệnh liên quan địa bàn mình phụ trách.

 Phát hiện kịp thời và báo cáo ban chỉ đạo phường những trường hợp không tự giác khai báo, không chấp hành thực hiện cách ly theo quy định.

Điều 3: Quyết  định có hiệu lực kể từ ngày ký, Công chức Văn phòng HĐND- UBND phường, các ông, bà có tên trên điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.      

Nơi nhận:

- BCĐ PCD thị xã;

- TT Đảng ủy-TT HĐND phường;

- Lãnh đạo UBND phường;

- Như điều 3;

- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

 

 

 

                            Cao Văn Hậu

 


 
 
Quay lại   
 

Thư viện ảnh

Truyền thông
 
Hát về Kinh Môn
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay2 
 Hôm qua3
 Tuần này12 
 Tất cả172807 
IP: 3.238.180.174